.........................................................................................................

Cum e posibil ca emoția erotică să ne înalțe ? Fiindcă omul superior, care nu neagă și controlează perfect instinctele vede spontan în persoanele de sex opus o ființă divină

.........................................................................................................

ADYA Tantra înseamnă Prima Tantră sau Tantra Primordială.

.........................................................................................................

Înscriere workshop Adya Tantra AICI

.........................................................................................................

ACUM CITIM ARTICOLUL 🙂

Tantra poate fi tradusă ca şi “tesătură” sau “urzeală”, „evoluție prin intermediul corpului”, „transformare”.

Poate însemna, de exemplu,, ţesătura infinit de complexă a manifestării, pe care acest grup de practici urmăreşte să o transceandă, tocmai cu ajutorul “ţesăturii”. Cuvântul are şi înţelesul de cale spirituală sau disciplină, precum şi cel de tradiţie, metodă sau lucrare teoretică.

O altă inţelegere a acestui cuvânt este aceea de “transformare”, care este specifică doar într-o anumită perspectivă a tradiţiei tantrice.

Putem considera că acest cuvânt provine din cuvântul tana (corp) şi traa (a salva), prefigurând, astfel, semnificaţia acestui cuvânt, care în Adya Tantra înseamnă calea care oferă posibilitatea de transcendere a limitărilor care provin datorită identificării greşite cu corpul şi lumea exterioară ce ne parvine prin simţuri (şi care provine din ignoranţă) tocmai cu ajutorul corpului, sau , mai clar,

cu ajutorul oportunităţilor nenumărate pe care viaţa nostră integrată într-un ansamblu de corpuri ce ne pune în contact cu iluzia macrocosmică la diferite nivele de manifestare.

Menţionăm că ansamblul de metode practice oferite de Tantra nondualista sunt de ajutor pentru a realiza transcenderea şi Revelarea Supremei Realităţi în toate cele trei lumi: lumea fizică, lumea astrală şi lumea cauzală.

Tantra nondualista este partea esenţială a sistemului Trika. Trika înseamnă în Shivaismul din Kaşmir trinitate. Totodată, Trika este numele sub care şivaismul din Kaşmir a fost cunoscut înainte de anul 1900, deoarece conceptul trinităţii este manifestat în multe feluri în întregul său sistem filozofic.

Astfel în sistemul Trika putem întâlni trei tipuri de şcoli, dintre care doar ultima era considerată emblematică pentru acest sistem:

Bheda – dualism (Shaivagama),

Bheda-Abheda – dualism-nondualism, în același timp transcendent și imanent şi

– Abheda- nondualism.

În Tantra nondualistă există mai multe aspecte care pot fi numite triade sau trinităţi.

Astfel, există trei realităţi esenţiale:

– supremul transcendent – Shiva sau Dumnezeu

– energia creatoare supremă Shakti – energia creatoare a lui Dumnezeu, cea care face legătura între entitatea individuală sau microcosmosul individual şi Dumnezeu – atomul spiritual sau Anu – microcosmosul individual, care este o imagine completă, redusă la nivel individual, a macrocosmosului.

Macrocosmosul se reflectă în microcosmos şi microcosmosul se reflectă în macrocosmos, între ele existând o corespondenţă perfectă. Trika se reflectă şi la nivelul trinităţii energiei sau shakti:

– para – shakti – energia supremă, care caracterizează transcendenţa – para-apara shakti – energie supremă – nesupremă – caracterizează atât transcendenţa cât şi imanenţa concomitent

– aparashakti – energia nesupremă, care caracterizază imanenţa.

Trinitatea energiilor cuprinde voinţa, cunoaşterea şi acţiunea :

– Icca Shakti – energia voinţei, cea care apare la inceputul oricărei acţiuni sau proces.

-Jnana shakti – energia cunoaşterii, prin care orice acţiune este exprimată clar în mintea supremă, înainte de a fi împlinită.

-Kriya shakti – energia acţiunii .

Trinitatea cunoşterii cuprinde:

Pramatri – subiectul cunoscător

Pramana – modalităţile de cunoaştere

Pramaeya – obiectul de cunoscut.

În Tantra nondualistă, atunci când pramatri, pramana şi prameya devin una, adevărata natură a Sinelui şi a lumii este descoperită. Această stare de nondualitate este modul în care Dumnezeu (Shiva) şi tantricii (tantrika) realizaţi experimentează lumea.

Există trei stări fundamentale de conştiinţă:

starea de veghe – jagrat

– starea de vis – svapna

– starea de somn profund fără vise – sushupti.

Dincolo de acestea există o a patra stare numită turiya (ceea ce înseamnă a patra, nume folosit astfel deoarece este, altfel, indescriptibilă), care este fundamentul oricăreia din cele trei stări, existând, însă, şi în afara lor.

Există trei modalităţi de parcurgere a căii spirituale:

– Shambhavopaya – calea directă a lui Shiva sau calea divină , pe care este caracteristică o aspiraţie spirituală de neoprit, o raportare foarte directă la Conştiinţa divină

Saktopaya – calea divinei energii sau calea lui Shakti calea intermediară; aici tantrika trebuie să fie în stare să aibă un perfect control al trăirilor pentru a se menţine cu fermitate în cadrul trăirii care a ales-o pentru a parcurge calea spirituală

Anavopaya – calea individuală, a fiinţei limitate accesibilă fiinţelor limitate; aici aspirantul urmăreşte să îşi trezească sufletul realizând acţiuni prin care foloseşte intelectul (buddhi), suflul subtil (prana), corpul fizic (deha) sau obiecte exterioare cum sunt yantrele sau imaginile unui maestru autentic.

Există şi o a patra cale, mai puţin cunoscută şi mult mai puţin întâlnită, care este calea fără etape sau Anupaya, care este caracterizată de obţinerea Realizării instantanee, prin simpla raportare la Transcendenţă.

În Tantra nondualistă se cunosc trei nivele ale logos-ului (vak):

– pasyanti – logos-ul nediferenţiat, intuitiv sau “cuvântul văzut” (în inimă)

– madhyama – logos-ul mental sau vorbirea intermediară (în minte)

– vaikhari – logos-ul diferenţiat, vorbirea exterioară.

Există, de asemenea, trei impurităţi sau otrăvuri:

– anavamala – impuritatea de a ne considera limitati în completitudine (nu ne simţim compleţi fără ceva care ne apare, deocamdata, ca fiind exterior)

– maya mala – limitarea în cunoaştere, ignoranţa sau cantonarea în iluzia cosmică

– karma mala – limitarea în cadrul acţiunii, care generează identificarea greşită a subiectului cu autorul acţiunii, care este întotdeauna realizată de Sinele Suprem şi nu de ego.

Adaptare și completare – Acharya Shiva Shankara

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Tantra nu înseamnă sexualitate ci a vedea sfințenia în tot ce te înconjoară.

Tantra nu înseamnă desfrânare ci un control desăvârșit.

Tantra nu înseamnă negare ci acceptare și celebrare în puritate a întregii vieți .

Tantra înseamnă iubire și sacru.

Tantra înseamnă nondualitate și realizare instantanee a Unității.

.........................................................................................................

Avertisment

”Cu cât cazi de mai de sus, cu atât te lovesti mai tare”.

Tantra nu este potrivită pentru persoane care nu doresc transformarea spirituală și care fac diverse compromisuri de conștiință. Este nevoie de responsabilitate și iubire pentru a păși în câmpul fascinant al transformării și realizării spirituale tantrice. Farmecul personal și iubirea care se trezesc în inima ființelor de sex opus pentru un sau o tantrika trebuie tratate cu înțelepciune și responsabilitate.

În nici un caz nu trebuie să acționăm astfel încât să generăm suferință sau să profităm în diverse feluri de astfel de situații.

Tantra este arta transfigurarii vieții și a recunoașterii prezenței divine în tot ceea ce este lumea și în tot ceeea ce suntem.

Tantra NU este o metodă sexuală, iar principiile spirituale ale apropierii față de persoanele de sex opus sunt doar o mică parte din Tantra.

Tantra NU este magie neagră. Tantra NU poate fi practicată de cei care nu au înalte calități spirituale, morale si etice.

Tantra NU poate fi practicată fără îndrumarea unui maestru competent.

Dacă nu aveți un maestru competent NU ÎNCERCAȚI SĂ PRACTICAȚI TANTRA.

Daca nu ati atins un nivel autentic de maiestrie in Tantra, nu scrieti, nu vorbiti, nu dati sfaturi, nu apreciati si nu criticati Tantra.

În afară de Tantra, există multe alte căi spirituale care pot fi abordate, NU NECESITĂ CONDIȚII ATÂT DE STRICTE ȘI SUNT EXCELENTE – de exemplu, creștinismul practic autentic, yoga, disciplinele taoiste, chi kung, tao . Vă avertizăm că, așa cum aurul are multe variante de falsificare, în afară de Tantra autentică, ce este foarte rarâ, există numeroase lucrări, cursuri și grupări intitulate „de tantra” ce sunt superficiale și nu onorează acest excepțional curent spiritual. Există, de asemenea, așa-numita ”tantra demonică”, care este o oroare pentru ceea ce înseamnă binele, frumusețea, iubirea și spiritualitatea. Vă sugerăm, în primul rând, să vă feriți cu putere de a greși astfel.

Acharya Shiva Shankara